Ny medarbetare

2014-12-08

Skandinavisk Kommunalteknik AB, förstärker sin organisation med Thomas Johansson, som har mer än 30 års gedigen kommunal bakgrund. Thomas kommer närmast från Norrtälje kommun där han började som projektledare inom VA. Han fortsatte som samordningsansvarig för utbyggnad av VA och slutligen gick in i rollen som enhetschef.

Thomas började dock sin yrkesbana i Upplands Väsby kommun och med åren verkade han inom flera verksamhetsområden. Bland annat som driftschef för gata, park, ishall och kommunal verkstad. Han hade under en tid samtidigt ansvar för närmiljöteamet. Vidare arbetade Thomas som entreprenadingenjör, främst med upphandling och att förverkliga detaljplaner. Innan Thomas lämnade Upplands Väsby kommun tog han rollen som projektchef med ansvar för kommunens investeringar inom VA, park, gata och fastighet.

Thomas brinner för utveckling och nya metoder att arbeta. Han har initierat några samverkansentreprenader som enligt hans bedömning, är något som blir mer och mer efterfrågat.

Frågor? Kontakta Peter Norelius; 08-544 407 90

LPS till Ireviken

2014-12-02

Gotlands kommun utvidgar verksamhetsområdet och drar kommunalt vatten- och avlopp till Ireviken, efter en dom i mark- och miljööverdomstolen.

Gotlands kommun gick ut med en anbudsförfrågan hösten 2013 om en totalentreprenad för VA-projektet i Ireviken. Efter en utvärdering av anbudens tekniska lösningar, medvetenhet och varsamhet mot miljön, systemets kvalitet, referenser på tidigare anläggningar och pris, valde man till slut Skanska som totalentreprenör.

För att anlägga ett VA-system som var skonsamt för den känsliga miljön, samt ekonomiskt försvarbart jämfört med andra lösningar, valde Skanska att anlägga ett LPS-tryckavloppssystem och därmed samarbeta med Skandinavisk Kommunalteknik, (SKT). SKT har dimensionerat tryckavloppsnätet och levererar pumpstationer till 160 fastigheter i området.

Ireviken är ett kustområde vars strandremsa ramas in av höga klintar, 3 mil norr om Visby. Ire å mynnar ut i viken. Då Hall Hangvars naturreservat ligger i områdets norra del, är området miljökänsligt. Man har därför valt att anlägga ett avloppssystem med minimal risk för breddning för att skona miljön.  Med ett tryckavloppsssystem slipper man dyra schaktgravar. Ett tryckavloppssystem är oslagbart i ett område med strandbebyggelse och med både bergig och flack terräng.

Systemet driftsätts under oktober och november 2014