Att spola rätt är lätt!

2018-03-25

Att spola rätt är lätt!

Vi ser det som en självklarhet att ha rent vatten i kranen.  Det borde därför vara en av människans viktigaste uppgifter att se till att vattnet i naturen förblir rent. Men, så enkelt verkar det inte vara. Årligen tar reningsverken emot väldiga mängder skräp som kommer med avloppsvattnet. För mycket skräp orsakar stopp eller driftstörningar och det blir svårare för reningsverket att avlägsna alla olika organiska ämnen. Färg och mediciner är en rejäl utmaning för reningsverken. Har man ett enskilt avlopp kan kemikalier och annat rinna ut i marken och smitta grundvattnet. Då är det rena vattnet i kranen ett minne blott.

Vad kan du göra?

Egentligen är det ganska enkelt. Toaletten tar hand om bajs, kiss och toapapper. Thats it!

att-spola-ra%cc%88tt-a%cc%88r-la%cc%88tt

 

 

En liten ”komihåg” lista

  • Spola inte ner fett i avloppet. När fett och olja kommer ner i avloppsrören, stelnar det och kan till slut orsaka en propp på insidan av rören.
  • Lämna gamla och oanvända mediciner till apoteket.
  • Använd inte toaletten som papperskorg! Släng tops, tamponger, bomullstussar, bindor, kondomer, snus, cigarettfimpar och annat skräp i soppåsen – inte i avloppet.
  • Hår som hamnar i avloppet har en tendens att tova ihop sig och orsaka stopp i ledningar, pumpar och reningsverk.
  • Skölj inte penslar under rinnande vatten. Torka istället av dem med papper och rengör i vatten som du lämnar in på närmaste miljöstation.
  • Överblivna kemikalier, färger, lacker, lim, lösningsmedel, starka rengöringsmedel och liknande lämnar du som farligt avfall på återbruket.

 

 

 

Tidö Lindö

2018-03-12

Tidö Lindö, 22 år med LPS-tryckavloppssystem.

Hur länge kan en pump i ett LPS-tryckavloppssystem nöta på och gå utan att den behöver, varken underhåll eller service? För att få svar på frågan åkte vi, (Leif Norelius och Annika Öhrner från Skandinavisk Kommunalteknik), till Västerås som har haft ett LPS-tryckavloppssystem i drift i över 22 år, för cirka 330 fastigheter på Tidö Lindö.

Tidö Lindö är en ö i Mälaren som ligger cirka en mil sydväst om Västerås. På ön finns både permanent- och fritidsboende. I slutet av 1980-talet började de enskilda avloppslösningar som fanns i bruk på ön att förstöra grundvattnet.

Efter ett åläggande från Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen fick Mälarenergi, som är ansvariga för vatten- och avlopp i Västerås kommun, i uppdrag att lösa avloppsfrågan på Tidö Lindö.

Mälarenergi har alltid intresserat sig för att lösa VA-frågor med det som passar bäst för ett specifikt område, ur ett miljövänligt, tekniskt och ekonomiskt perspektiv. De ligger i framkant vad gäller VA-utveckling och har stort fokus på kunderna. Då, 1990, med ett åläggande från Miljö- och Hälsa, kunde Mälarenergi konstatera att ett självfallssystem inte var en gångbar lösning för Tidö Lindö. Det hade blivit för stor åverkan på miljön och kostat alldeles för mycket. Istället sneglade man på hur andra kommuner hade löst vatten- och avlopp i liknande områden som Tidö Lindö och kom då i kontakt med Nacka kommun i Stockholm som hade använt sig av LPS-tryckavloppssystem. Kunde det möjligen vara en bra lösning?

Tidö Lindö kom att bli Västerås kommuns första tryckavloppsystem och man kan konstatera 22 år senare att det har varit ett mycket framgångsrikt projekt. Fortfarande finns det många fastigheter på Tidö Lindö som har samma pump sedan starten utan ett enda driftstopp.

Vi pratar med Michael Hedman, servicechef på EA GRUPPEN i Västerås, som har varit ansvarig för service och underhåll på systemet sedan start. Hur fungerar LPS-systemet egentligen efter 22 år? Är det verkligen så bra?

”LPS-systemet fungerar mycket bra”, bekräftar Michael och fortsätter; ”Det är inte särskilt många störningar. I genomsnitt inträffar en störning vart 10-12 år och då är allt inräknat, från nerspolade strumpor till tjälskador. En kund ska få hjälp samma dag som vi får ett eventuellt larm”, berättar Michael. ”För att kunna ge boende bra service, har vi byggt upp ett utbytessystem. Vi lyfter ut en pump som har larmat ur pumpstationen och sätter dit en fungerande pump från utbytessystemet. Vi gör underhåll och service på den pump vi har lyft ut ur pumpstationen och återför den till utbytessystemet. Men, som sagt, ännu efter 22 år finns många LPS-pumpar på Tidö Lindö som inte har larmat en enda gång. De har gått sedan starten”.

Är det bara pumpen som gör att tryckavloppssystemet fungerar så bra? frågar vi Michael. Pumpen är naturligtvis hjärtat i systemet fastställer Michael, men tillägger att det naturligtvis finns andra faktorer som är nödvändiga i ett tryckavloppssystem. Även brukarens beteende och installationen har stor betydelse. Tidö Lindö installerades på ett mycket bra sätt, från fastighetsägarens pumpstation till tryckledningens släppunkt.