Uppgradera elcentralen?

2018-04-16

Måste jag uppgradera elcentralen för en LPS installation?

Låt oss leka med tanken att du ska få kommunalt vatten- och avlopp till din sommarstuga. Du ser verkligen fram emot att kommunen utökar sitt verksamhetsområde eftersom du har en dröm att en dag flytta dit permanent. Trots att din vinterbonade sommarstuga är relativt enkel, är den utrustad med en del bekvämligheter som t ex spis, ugn och tvättmaskin med mera.

Är det nödvändigt att du som fastighetsägare ska förstå skillnaden mellan en 1-fas anslutning eller en 3-fas anslutning? Behöver du känna till hur mycket ”ström” du kan förbruka utan att ”proppen går” när du ska ansluta nya eldrivna apparater till ditt hushåll, från kylskåp via tvättmaskin till en pumpstation för avloppet.

Har du ström så att det räcker?

Det är inte helt lätt att förstå de olika begreppen som rör el. Elektrisk ström benämns med A (Ampere). De säkringar som du har i­ ­elcentralen är vanligtvis på 10A eller 16A. Strömmen som leds i ledningarna har en viss spänning, V (Volt). Normalt är spänningen in i ditt hushåll 230V. Om du vet hur mycket effekt W (Watt) en hushållsmaskin eller dylikt drar, kan du räkna ut hur mycket du kan belasta en säkring i elcentralen. Låt oss konstruera ett exempel. Du köper en ny diskmaskin, en energi­snål sådan. Den har en total effekt på 1900W. Den är kopplad på en 10A säkring i din elcentral. 230V x 10A = 2300W. Du kan belasta 10A säkringen med 2300W. Eftersom diskmaskinen drar 1900 får du ”400W ”över till annat.

Vad behöver jag veta om 1-fas uppkoppling och 3-fas uppkoppling?

Din fastighet är dimensionerad för viss elförbrukning. Din elcentral har ett antal säkringar och från dem kan du koppla upp dina olika strömkrävande enheter. En 1-fas uppkoppling upptar en säkring i din elcentral. En 3-fas uppkoppling behöver 3st säkringar (äldre modeller). De apparater som är 3-fas drivs växelvis av ström från 3st säkringar(en för varje fas).

Vad är problemet då?

Ja, problem blir det först när du vill utrusta din fastighet med ytterligare en apparat som kräver t ex 3-fas och det saknas lediga platser i din elcentral. För varje ny 3-fas apparat krävs det 3 lediga platser, medan en 1-fas behöver endast 1st ledig plats i elcentralen.

Måste jag säkra upp inkommande el?

Vi föreställer oss att din fastighets inkommande el är säkrad för 16A. Om du kopplar in en apparat med 3-fas finns risk att det saknas ledigt utrymme i elcentralen samt att inkommande ström inte räcker till. Då behöver du dels säkra upp inkommande el från 16A till 20A samt byta eller bygga ut din befintliga elcentral till en större. Din abonnemangsavgift blir högre än tidigare och du måste också betala för elinstallationen om du har varit tvungen att bygga ut. Det är därför det är viktigt att ha koll på din befintliga elinstallation och hur du belastar den.

Vad krävs för min LPS-enhet? Räcker strömmen till?

Ja, strömmen räcker till! LPS-pumpen är 1-fas och drar lika mycket ström som en dammsugare. Du kopplar den mot 1st säkring i elcentralen.