SKT utser ny VD

2018-11-23

SKT utser ny VD/Försäljningschef Tomas Hörman

Tomas har en gedigen erfarenhet som entreprenör. Han har tidigare jobbat som affärsområdeschef och som projektchef för Caverion. ”Det är min bedömning att Tomas kommer att kunna tillföra både kompetens och erfarenhet till SKT så att vi alla kan utveckla verksamheten på ett positivt sätt framåt” säger Karl Sohlberg, VD för NEWS.
SKT har i snart 40 år levererat lösningar på avloppsproblem i Norden. Till en början var vi ”missionärer” och fick arbeta i motström i dubbel bemärkelse. Tryckavloppssystem var något nytt, revolutionerande och det utmanade många gamla ”sanningar”.
Med åren har allt fler upptäckt fördelarna med LPS-tryckavloppssystem och de möjligheter som det ger. Kommunalt avlopp i glesbygd och omvandlingsområden, grunt förlagda ledningar och möjlighet till stora kostnadsbesparingar.
Miljömedvetenheten har växt successivt och lagar har tillkommit som styr både miljö och
systembyggande. Vi har varit med som pionjärer under hela resan och samlat på oss goda
exempel och ”best practice”.

För frågor, vänligen kontakta:
Karl Sohlberg Mobil: +46-70-522 08 98
E-post: karl.sohlberg@news-group.se

Ladda ner pressmeddelandet här

Uppgradera elcentralen?

2018-04-16

Måste jag uppgradera elcentralen för en LPS installation?

Låt oss leka med tanken att du ska få kommunalt vatten- och avlopp till din sommarstuga. Du ser verkligen fram emot att kommunen utökar sitt verksamhetsområde eftersom du har en dröm att en dag flytta dit permanent. Trots att din vinterbonade sommarstuga är relativt enkel, är den utrustad med en del bekvämligheter som t ex spis, ugn och tvättmaskin med mera.

Är det nödvändigt att du som fastighetsägare ska förstå skillnaden mellan en 1-fas anslutning eller en 3-fas anslutning? Behöver du känna till hur mycket ”ström” du kan förbruka utan att ”proppen går” när du ska ansluta nya eldrivna apparater till ditt hushåll, från kylskåp via tvättmaskin till en pumpstation för avloppet.

Har du ström så att det räcker?

Det är inte helt lätt att förstå de olika begreppen som rör el. Elektrisk ström benämns med A (Ampere). De säkringar som du har i­ ­elcentralen är vanligtvis på 10A eller 16A. Strömmen som leds i ledningarna har en viss spänning, V (Volt). Normalt är spänningen in i ditt hushåll 230V. Om du vet hur mycket effekt W (Watt) en hushållsmaskin eller dylikt drar, kan du räkna ut hur mycket du kan belasta en säkring i elcentralen. Låt oss konstruera ett exempel. Du köper en ny diskmaskin, en energi­snål sådan. Den har en total effekt på 1900W. Den är kopplad på en 10A säkring i din elcentral. 230V x 10A = 2300W. Du kan belasta 10A säkringen med 2300W. Eftersom diskmaskinen drar 1900 får du ”400W ”över till annat.

Vad behöver jag veta om 1-fas uppkoppling och 3-fas uppkoppling?

Din fastighet är dimensionerad för viss elförbrukning. Din elcentral har ett antal säkringar och från dem kan du koppla upp dina olika strömkrävande enheter. En 1-fas uppkoppling upptar en säkring i din elcentral. En 3-fas uppkoppling behöver 3st säkringar (äldre modeller). De apparater som är 3-fas drivs växelvis av ström från 3st säkringar(en för varje fas).

Vad är problemet då?

Ja, problem blir det först när du vill utrusta din fastighet med ytterligare en apparat som kräver t ex 3-fas och det saknas lediga platser i din elcentral. För varje ny 3-fas apparat krävs det 3 lediga platser, medan en 1-fas behöver endast 1st ledig plats i elcentralen.

Måste jag säkra upp inkommande el?

Vi föreställer oss att din fastighets inkommande el är säkrad för 16A. Om du kopplar in en apparat med 3-fas finns risk att det saknas ledigt utrymme i elcentralen samt att inkommande ström inte räcker till. Då behöver du dels säkra upp inkommande el från 16A till 20A samt byta eller bygga ut din befintliga elcentral till en större. Din abonnemangsavgift blir högre än tidigare och du måste också betala för elinstallationen om du har varit tvungen att bygga ut. Det är därför det är viktigt att ha koll på din befintliga elinstallation och hur du belastar den.

Vad krävs för min LPS-enhet? Räcker strömmen till?

Ja, strömmen räcker till! LPS-pumpen är 1-fas och drar lika mycket ström som en dammsugare. Du kopplar den mot 1st säkring i elcentralen.

Att spola rätt är lätt!

2018-03-25

Att spola rätt är lätt!

Vi ser det som en självklarhet att ha rent vatten i kranen.  Det borde därför vara en av människans viktigaste uppgifter att se till att vattnet i naturen förblir rent. Men, så enkelt verkar det inte vara. Årligen tar reningsverken emot väldiga mängder skräp som kommer med avloppsvattnet. För mycket skräp orsakar stopp eller driftstörningar och det blir svårare för reningsverket att avlägsna alla olika organiska ämnen. Färg och mediciner är en rejäl utmaning för reningsverken. Har man ett enskilt avlopp kan kemikalier och annat rinna ut i marken och smitta grundvattnet. Då är det rena vattnet i kranen ett minne blott.

Vad kan du göra?

Egentligen är det ganska enkelt. Toaletten tar hand om bajs, kiss och toapapper. Thats it!

att-spola-ra%cc%88tt-a%cc%88r-la%cc%88tt

 

 

En liten ”komihåg” lista

  • Spola inte ner fett i avloppet. När fett och olja kommer ner i avloppsrören, stelnar det och kan till slut orsaka en propp på insidan av rören.
  • Lämna gamla och oanvända mediciner till apoteket.
  • Använd inte toaletten som papperskorg! Släng tops, tamponger, bomullstussar, bindor, kondomer, snus, cigarettfimpar och annat skräp i soppåsen – inte i avloppet.
  • Hår som hamnar i avloppet har en tendens att tova ihop sig och orsaka stopp i ledningar, pumpar och reningsverk.
  • Skölj inte penslar under rinnande vatten. Torka istället av dem med papper och rengör i vatten som du lämnar in på närmaste miljöstation.
  • Överblivna kemikalier, färger, lacker, lim, lösningsmedel, starka rengöringsmedel och liknande lämnar du som farligt avfall på återbruket.

 

 

 

Tidö Lindö

2018-03-12

Tidö Lindö, 22 år med LPS-tryckavloppssystem.

Hur länge kan en pump i ett LPS-tryckavloppssystem nöta på och gå utan att den behöver, varken underhåll eller service? För att få svar på frågan åkte vi, (Leif Norelius och Annika Öhrner från Skandinavisk Kommunalteknik), till Västerås som har haft ett LPS-tryckavloppssystem i drift i över 22 år, för cirka 330 fastigheter på Tidö Lindö.

Tidö Lindö är en ö i Mälaren som ligger cirka en mil sydväst om Västerås. På ön finns både permanent- och fritidsboende. I slutet av 1980-talet började de enskilda avloppslösningar som fanns i bruk på ön att förstöra grundvattnet.

Efter ett åläggande från Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen fick Mälarenergi, som är ansvariga för vatten- och avlopp i Västerås kommun, i uppdrag att lösa avloppsfrågan på Tidö Lindö.

Mälarenergi har alltid intresserat sig för att lösa VA-frågor med det som passar bäst för ett specifikt område, ur ett miljövänligt, tekniskt och ekonomiskt perspektiv. De ligger i framkant vad gäller VA-utveckling och har stort fokus på kunderna. Då, 1990, med ett åläggande från Miljö- och Hälsa, kunde Mälarenergi konstatera att ett självfallssystem inte var en gångbar lösning för Tidö Lindö. Det hade blivit för stor åverkan på miljön och kostat alldeles för mycket. Istället sneglade man på hur andra kommuner hade löst vatten- och avlopp i liknande områden som Tidö Lindö och kom då i kontakt med Nacka kommun i Stockholm som hade använt sig av LPS-tryckavloppssystem. Kunde det möjligen vara en bra lösning?

Tidö Lindö kom att bli Västerås kommuns första tryckavloppsystem och man kan konstatera 22 år senare att det har varit ett mycket framgångsrikt projekt. Fortfarande finns det många fastigheter på Tidö Lindö som har samma pump sedan starten utan ett enda driftstopp.

Vi pratar med Michael Hedman, servicechef på EA GRUPPEN i Västerås, som har varit ansvarig för service och underhåll på systemet sedan start. Hur fungerar LPS-systemet egentligen efter 22 år? Är det verkligen så bra?

”LPS-systemet fungerar mycket bra”, bekräftar Michael och fortsätter; ”Det är inte särskilt många störningar. I genomsnitt inträffar en störning vart 10-12 år och då är allt inräknat, från nerspolade strumpor till tjälskador. En kund ska få hjälp samma dag som vi får ett eventuellt larm”, berättar Michael. ”För att kunna ge boende bra service, har vi byggt upp ett utbytessystem. Vi lyfter ut en pump som har larmat ur pumpstationen och sätter dit en fungerande pump från utbytessystemet. Vi gör underhåll och service på den pump vi har lyft ut ur pumpstationen och återför den till utbytessystemet. Men, som sagt, ännu efter 22 år finns många LPS-pumpar på Tidö Lindö som inte har larmat en enda gång. De har gått sedan starten”.

Är det bara pumpen som gör att tryckavloppssystemet fungerar så bra? frågar vi Michael. Pumpen är naturligtvis hjärtat i systemet fastställer Michael, men tillägger att det naturligtvis finns andra faktorer som är nödvändiga i ett tryckavloppssystem. Även brukarens beteende och installationen har stor betydelse. Tidö Lindö installerades på ett mycket bra sätt, från fastighetsägarens pumpstation till tryckledningens släppunkt.

Näsudden valde LPS

2018-02-23

Fritidshusområde utanför Piteå valde LPS-tryckavloppssystem för pumpning av sitt avloppsvatten, 4 km, utan risk för bräddning.

Näsudden är ett fritidshusområde, med allt fler permanentboende, i Piteås skärgård. Områdets unika natur med en kombination av landhöjning, orördhet och långgrunda stränder har gjort att växt- och djurlivet flödar.  Området var därför känsligt ur en miljösynpunkt. Näsuddens samfällighet valde därför fungerande avloppslösning för sina boende som kunde skydda miljön och samtidigt var ekonomiskt försvarbar.

Roland Sandberg var initiativtagaren till att väcka frågan om en fungerande vatten- och avloppslösning till de boende i området. Intresset var stort.

”Självfall var inget alternativ” berättar Roland och förklarar att sträckan var för lång och höjdskillnaden från början till slut endast var 10 meter. ”Men vi behövde få mer kunskap om hur ett tryckavloppssystem fungerade”, fortsätter Roland.

Det har varit viktigt att systemet har varit anpassningsbart eftersom flödena i ledningarna har varierat över år och säsonger. ”Vi jämförde kostnaden för ett tryckavloppssystem mot en infiltrationsanläggning innan vi valde LPS tryckavloppssystem eftersom vi slapp underhåll. (LPS är en förkortning för low pressure sewer systems och den svenska neutrala översättningen är lätt trycksatt avlopp LTA).

När Skandinavisk Kommunalteknik dimensionerade och projekterade systemet för Näsudden behövde man ta hänsyn till den känsliga miljön, den säsongsbetonade ledningsbelastningen och ledningssträckan till kommunens anslutningspunkt. På sommaren flyttade fritidshusägarna ut till Näsudden och ökade belastningen på systemet dramatiskt. På vintern däremot var belastningen i det närmaste obefintlig. Endast några få permanentboende. Dessutom skulle ledningen passera ett sjödrag med litet vattendjup, vilket väckte en del funderingar.

Teknik och ekonomi i ett!

Hjärtat i LPS tryckavloppssystem är skruvpumpen. Skruvpumpen har en brant pumpkurva som ger ett konstant flöde oberoende av tryck. Oberoende vilka fastigheter som är anslutna till ledningsnätet, kommer skruvpumpen med dess hydrauliska egenskaper kunna trycka ut spillvattnet ut i ledningsnätet. Det är unikt för skruvpumpen och särskiljer sig från andra pumptekniker med flackare kurva där flödet varierar kraftigt beroende på mottryck.

Skruvpumpens stator är flexibel och klarar att pumpa mot olika driftspunkter, vilket är en viktig egenskap i just omvandlingsområden där systemet kan ha mycket varierad belastning. Det är viktigt att ta hänsyn till det när man dimensionerar ett system. Eftersom skruvpumpen kan pumpa mot olika driftspunkter kan man ha mindre dimension på ledningen. Det är ekonomiskt fördelaktigt. Det påverkar alla kostnader för VA-material.

Systemet har varit i drift i 4 år nu.