I närmare 40 år

Vi har i snart 40 år levererat lösningar på knepiga avloppsproblem i Norden. Till en början var vi ”missionärer” och fick arbeta i motström i dubbel bemärkelse. Tryckavloppssystem var något nytt, revolutionerande och utmanade gamla ”sanningar”.

Med åren har allt fler upptäckt fördelarna med LPS-tryckavloppssystem och de möjligheter som det ger. Kommunalt avlopp i glesbygd och omvandlingsområden, grunt förlagda ledningar och möjlighet till stora kostnadsbesparingar.

Miljömedvetenheten har växt successivt och lagar har tillkommit som styr både miljö och systembyggande. Vi har varit med som pionjärer under hela resan och samlat på oss goda exempel och ”best practice”.