Skandinaviens största leverantör av lösningar för tryckavloppssystem

Vi är specialiserade på att skräddarsy och leverera tryckavloppslösningar till kommuner, samfälligheter och enskilda anläggningar. Vi marknadsför pumpar, tankar, ledningsnät och frostskydd i världsklass och är bland annat generalagent för LPS® tryckavloppssystem i Skandinavien.

Vi erbjuder tjänster och produkter inom tryckavlopp; rådgivning, projektering, byggledning samt komponenter och material för tryckavloppssystem och närliggande områden, som t.ex. vattenförsörjning.

Vårt helhetsansvar – din trygghet

Skandinavisk Kommunalteknik är med och tar ansvar under hela anläggningsprojektet – från det första planeringsmötet till projektering och vidare till installation och driftsättning av systemet. Vi hjälper er att ta fram allt material och alla planer som behövs samt med byggledning av anläggningsarbetet. Vi har närmare 40 års erfarenhet av tryckavloppssystem i Sverige och bidrar med all vår kunskap och kompetens för att utarbeta den bästa och effektivaste lösningen för era behov.

 __________________________________________________________________________________________

NEWS

Litorinas portföljbolag Skandinavisk Kommunalteknik AB (SKT) gick samman med FANN VA-teknik och bildade den marknadsledande gruppen i Norden inom skräddarsydda och miljöriktiga avloppslösningar – Northern Environmental and Water Solutions (NEWS) i juni 2014. Bolagen har båda en historia av stark finansiell utveckling, med hög tillväxt och god lönsamhet.

För dig som vill veta mer;

Fann
Litorina
News