Ladda ned

Monteringsanvisningarna och övriga instruktioner hittar du här

http://www.kommunalteknik.se/redan-installerat/monteringsanvisningar


Referenser

Årsta havsbad består idag av ungefär 800 fastigheter, både med fritids- och permanentboende. Nu får de boende i området kommunalt vatten och avlopp. För att bevara Årsta havsbads karaktär och minimera ingreppen i naturen, har Haninge kommun valt att bygga ut med LTA-system istället för ett konventionellt självfallssystem.

Läs artikeln om Årsta Havsbad i Haninge


Tryckavloppssystem löser miljöproblem för ca 560 fastigheter på Älgö, Nacka

Läs artikeln om Älgö, Nacka


I närheten av sjön Trösken utanför Gävle, har Gästrike Vatten byggt ut vatten och avlopp för fritids- och permanentboende. Man har valt LPS-tryckavloppssystem för att det lämpar sig väl i den här typen av områden.

Läs om Trösken i Gävle


Trosa Kommun satsar på Öbolandet. Nu finns kommunalt vatten och avlopp

Läs artikeln om LPS till Öbolandet i Trosa Kommun


Hur länge kan en pump i ett LPS-tryckavloppssystem nöta på och gå utan att den behöver varken underhåll eller service?

Läs artikeln om LPS i drift i över 22 år Tidö Lindö


Om man ska kunna få rent vatten i kranen måste avloppet fungera.

Läs artikeln om hur samfälligheten Sörkroken i Kungälv fick vatten och avlopp till området


När Skånes djurpark gör en nytändning för att ge den bästa upplevelsen för sina besökare, är det inte enbart nya aktiviteter man satsar på, t ex närhet till djur eller leka i den nyanlagda vattenparken. Nej, man tänker på hela upplevelsen och den innebär också att man kan, precis som djuren, uträtta sina behov i en behaglig och ren miljö. Bort med bajamajorna. Nu skall man kunna gå på toaletten.

LPS till Skånes djurpark


Göteborgs Stad är mer än bara stadskärnan med ett konventionellt självfallssystem. Det finns områden med glesare bebyggelse utanför staden, nära havet som tillhör Göteborg, till exempel Näset, ”Kössö”, Andalen och Brännö. I sådana områden, med relativt gles bebyggelse och närhet till havet, kan ett tryckavloppssystem vara både mer ekonomiskt fördelaktigt och skonsammare för miljön än ett konventionellt självfallssystem.

Läs artikeln om LPS och Göteborgs stad


Läs om hur Baltora VA-samfällighet, en stor samfällighet med ca 208 fastigheter, framgångsrikt genomförde ett omfattande VA-projekt vilket gav medlemmarna en fungerande vatten och avloppslösning.

LPS i Baltora Norrtälje

 

Broschyrer

Läs om LPS konceptet och få en överblick hur systemet fungerar

Läs om hur LPS2000 tryckavloppssystem fungerar


Läs mer om avloppspumpstationen LPS2000E för villa eller fritidshus i ett tryckavloppssystem

LPS2000E pumpstation för villor och fritidshus


Läs mer om avloppspumpstationen LPS2000EX för villa eller fritidshus med större förbrukning

LPS2000EX Pumpstation för villor och fritidshus med extra stor sump


Läs mer om den lågbygda avloppspumpstationen LPS2000EI med placering inomhus

LPS2000EI lågbygd pumpstation för villa och fritidshus med placering inomhus


Läs mer om avloppspumpstationen LPS2000D för storförbrukare som t ex förskolor eller liknande

LPS2000D pumpstation för storförbrukare som skola eller liknande eller flera fastigheter


Läs mer om den mest kraftfulla avloppspumpstationen LPS2000Q

LPS2000Q pumpstation med fyra LPS-pumpar för storförbrukare som kräver extra stora flöden vid höga tryck


Läs mer om den frostskyddade avloppspumpstationen LPS2000EIV2

LPS2000EIV2 Frostskyddad lågbyggd pumpstation för villor och fritidshus


Läs mer om den frostskydd

Frostskydd av VA-ledningar

 

Grafiska dokument


Skandinavisk Kommunalteknik Logo vektor pdf

Skandinavisk Kommunalteknik Logo vektor grå pdf

Skandinavisk Kommunalteknik Logo vektor svart pdf