Varför ska man välja tryckavlopp?

I första hand är en tryckavloppslösning ett alternativ i de fall där en självfallslösning antingen är omöjlig eller den skulle bli för dyr. Vilken avloppslösning som lämpar sig bäst beror till stor del hur terrängen ser ut. I kuperad terräng med stora höjdvariationer och närhet till sjö eller hav, med fastigheter som inte står tätt i förhållande till varandra, där kan man med fördel anlägga ett tryckavloppssystem framför ett självfallssystem. Om ett område är tätt bebyggt och det är stor belastning på ledningsnätet, är en självfallslösning förmodligen mer fördelaktigt.

  • Anläggningskostnad för tryckavlopp är normalt betydligt lägre än vid självfall
  • Miljöpåverkan är betydligt lägre
  • I ett tryckavloppssystem minskas behovet av mellanpumpstationer som finns i ett självfallssystem. Det innebär lägre investerings- och driftkostnader.

Fördelar med tryckavlopp för dig som husägare