Grannar går ihop om en gemensam vatten- och avloppslösning

Har du och dina grannar fått era enskilda avloppsanläggningar utdömda? Ni är inte ensamma om att behöva åtgärda ert avlopp inom snar framtid. 350 000 fastigheter i Sverige bedöms idag ha en underkänd enskild avloppslösning och 130 000 bedöms till och med som olagliga, då de enbart har slamavskiljning. Varför då inte gå ihop med grannarna i en samfällighet för en långsiktig och gemensam avloppslösning?

För en permanent och hållbar lösning kikar allt fler mot en samfälld lösning där man tillsammans med sina grannar har gemensamt avlopp. I glesbygd, skärgårdsmiljöer eller omvandlingsområden är då en tryckavloppslösning många gånger det mest fördelaktiga att anlägga.

tryckavlopp-sommarstugan

I samband med förläggning av ett gemensamt avlopp uppstår flera synergieffekter. Att man samförlägger vattenledningar är naturligt men även andra möjligheter uppstår, som till exempel utbyggnad av ett markförlagt elnät som är mindre känsligt mot väder och vind och/eller ett fiberoptiknät för en snabb bredbandsuppkoppling.