Lätt trycksatt avlopp – en beskrivning

Termen ”Lätt Tryckavlopp” eller Lätt Trycksatt Avlopp” (LTA) används idag som samlingsnamn för trycksatt avlopp för villor och fritidshus. LPS är en engelsk term och betyder Low Pressure Sewer. Ett tryckavloppssystem skiljer sig från ett självfallssystem.

LTA tryckavlopp Skandinavisk Kommunalteknik