Vill du och dina grannar ha hjälp med ett gemensamt vatten och avloppsnät?

Skandinavisk Kommunalteknik har jobbat tillsammans med samfälligheter i 40 år för att lösa vatten- och avloppsfrågan i knepiga områden. Vi har samlat på oss erfarenhet som gör att vi kan bistå samfälligheter med hjälp och rådgivning genom alla faser på vägen till ett gemensamt vatten och avloppsnät, även att bilda själva samfälligheten.

Lästips från Falköpings kommun som har många samfällda avloppslösningar.

Vi hjälper dig gärna, kontakta oss 08-544 407 90