Kan man spara pengar med tryckavlopp?

Ja, man kan spara pengar! En av de största besparingar ligger i minskade kostnader för projektering och schaktarbeten jämfört med ett självfallssystem. Det märks extra tydligt om ledningssträckorna är långa eller om markförhållandena är svåra, som berg eller högt grundvatten). Dessutom minskar kostnaden för investerings- och driftkostnader av mellanpumpstationer som normalt behövs i självfallssystem. Det är inte helt ovanligt att besparingar på 50 % kan göras i jämförelse med en lösning baserad på traditionellt självfall. För att trycksätta avloppet behövs dock pumpstationer vid varje fastighet och kostnaderna för dessa gör att det blir mer lönsamt med tryckavloppssystem ju glesare bebyggelsen är. I tätorter med flerfamiljshus är därför självfall en naturlig lösning.

Alla områden har olika förutsättningar. Vi vill alltid göra en lokal bedömning för att kunna ge dig en rättvis uppskattning om kostnaden. Ta kontakt med oss på tel 08-544 407 90 så hjälper vi dig.

 

Tryckavlopp pris kostnad