LPS 2000D — Dubbel

LPS 2000D med hög kapacitet och säkerhet för storförbrukare LPS2000D-tank-pumpar

Den här avloppspumpstationen är anpassad för storförbrukare, som förskolor eller liknande, där större flöden krävs. Pumpstationen placeras i mark utanför fastigheten och med sina dubbla LPS-pumpar har en hög kapacitet. Sumpvolymen är på 1 kbm. Tanken är 2,6 meter hög. Inloppet är 1,70 och utloppet på 1,30. (Frostfritt djup beräknas ligga på ca 1.20 i mellersta Sverige och söderut).

Tanken är tillverkad i glasfiberförstärkt polyester. Pumparna arbetar oberoende av varandra men genom en intern breddning tar den andra pumpen över om den första slås ut av någon anledning. Det gör att pumpstationen passar bra för gemensamhets- eller kommunala anläggningar.

 

Unik pump

2 stycken skärande skruvpumpar LPS2000 ger säker drift i de mest utmanande systemen. Normalt arbetstryck är på 56mvp, men med pumpens enastående kraftreserver hålls ledningarna fria från sediment och luft. En unik antivakuumventil ser dessutom till att häva undertryck som följd av tillexempel pumpning i nedförsbacke.  Enheten levereras komplett med start/stopp-automatik, larmutgång, backventil och koppling till utlopp. 2 stycken 230VAC 1-fas pumpar på ca 1kW vardera.

Här kan du läsa mer

Broschyr LPS2000D Pumpstation för storförbrukare

Monteringsanvisning för LPS2000D hittar du här>>>