LPS 2000Q — Quattro

LPS2000Q är den mest kraftfulla avloppspumpstationen LPS2000Q-tank-pumpar
inom LPS-familjen

 

LPS2000Q är en mycket kraftfull avloppspumpstation som ger oanade möjligheter att förlänga sina LPS®-system. Bestyckad med 4st LPS2000 kan pumpen ta emot avloppsvatten från andra system flera kilometer bort.

• Stor pumpkapacitet >2l/s vid 56mvp

• Hög driftsäkerhet

• Fullt kompatibel med andra LPS2000 pumpar i små och stora system

Unik pump

En helt revolutionerande skruvpump ger säker drift i de mest utmanande systemen. Pumpkapaciteten är stor med 4 pumpar som arbetar parvis oberoende. Unika antivakuumventiler ser dessutom till att häva undertryck som följd av ex.vis pumpning i nedförbacke.

Pumpstyrning

Enheten levereras med start/stopp-automatik, larmutgång. Automatiken förberedd för alternerande drift för jämn belastning

Mer information hittar du här:

Broschyr LPS2000Q Mycket kraftfull avloppspumpstation inom LPS-familjen

Monteringsanvisning för LPS2000D/Q hitter du här>>>