Vad betyder LPS?

LPS® kommer från engelskan och står för ”Low Pressure Sewer”. I Sverige används termen LTA (Lätt tryckavlopp) när vi talar om tryckavlopp. LPS 2000 är ett systemkoncept skapat av Skandinavisk Kommunalteknik, som på ett flexibelt sätt kopplar, såväl ett fåtal som ett flertal pumpar till ett nät med rör i mindre dimensioner. Trots stora höjdskillnader klarar man att pumpa spillvattnet med en och samma pump. Pumpens unika konstruktion är skapad för att sitta i system med andra pumpar. Varje fastighet som ansluts har en egen pumpenhet, anpassad efter det behov som fastighetsägaren har. Det innebär att man kan bygga VA-system till väsentligt lägre kostnad än vad det kostar att anlägga ett konventionellt system som självfall.

LPS®-enheten går att få i flera olika utföranden beroende på vilka behov hushållet har. LPS2000E är dimensionerad för ett hushåll med normal förbrukning. Är man fler än fyra personer i hushållet kan en LPS2000EX med extra stor sump vara mer lämplig. LPS2000D och LPS2000Q är dimensionerade för storförbrukare, som hotell, restaurang, skola eller liknande. En LPS2000EI är en lågbyggd tank som skall stå frostfritt, t ex i en källare. LPS2000EIV är en isolerad lågbyggd pumpstation. Alla olika modeller är sammansatta av en tank, pump/pumpar samt automatik och är lätta att ansluta.

Hus-rördragning-tryck

 

För extra säker drift vintertid kan man kombinera sin enhet med LPS Frostskydd®.

Kontakta oss så går vi igenom vilken lösning som bäst skulle passa er.

Mer information hittar du här:

Läs mer om fördelarna med LPS tryckavloppssystem