Drottningholm, Stockholm

Inför kungafamiljens flytt till Drottningholms slott renoverades slottet och de yttre vatten- och avloppsledningarna byggdes ut. Området består av ett 40-tal byggnader och förutom slottet omfattade VA-saneringen teatern, hovstallet, Kina slott och två restauranger.

Ledningarna ligger på 60 cm djup i isolerlåda och försedda med frostskyddskabel. För delen kring slottet och teatern skedde en brandvattendimensionering. Sträckningen följer befintliga parkvägar och gator och ledningarna ansluter till Ekerö kommuns ledningsnät.

Totalt installerades drygt 50-talet LPS-enheter.