Hulån och Skålö, Vansbro

De goda erfarenheterna av LPS i Uppsälje och Skamhed gjorde att Vansbro kommun fortsatte våren 1986 med sanering av byarna Hulån och Skålö.

Där kunde täckdikningsmaskin användas för att lägga PE-ledningar i och med att marken består av lättschaktad sandjord.

VA-systemet innehåller 20 km PE-ledningar samt cirka 100 LPS-enheter.
Entreprenör: Gatu och Väg
Projektering: Vansbro kommun
Projektledning: Skandinavisk Kommunalteknik
Materialleverans: Ahlsell VVS