Vanliga frågor

 • Elinstallation
 • Förläggning
 • Service och reparation
Tips på hur du förlägger LPS-pumpstationer samt vanliga frågor vid installation
Instruktion hur du reparerar din LPS-pumpstation samt hur du kan felsöka din pumpstation.  
Expandera alla | Kollapsa alla
 • 1. Vilka säkringar skall jag använda?
   

  10A Kategori C

 • 2. Hur mycket ström drar pumpen?
   

  Ungefär lika mycket som en dammsugare, ca 1000W

 • 3. Kan man köra pumpen på en elgenerator?
   

  Nej, det rekommenderar vi inte.

 • 4. Hur kan jag se att elinstallationen verkar korrekt?
   

  Egenkontrollen måste utföras i enlighet med elsäkerhetsverkets föreskrifter. Elinstallationen skall därför utföras och kontrolleras av en behörig elektriker.

  För att testa elinstallationen kan man trycka ner testknappen på apparatlådan.

  Information om elinstallation finns i monteringsanvisningen för din pumpstation.

 • 5. Hur kopplar jag in larmet?
   

  All elinstallation skall utföras av en behörig elektriker.

  Se utförlig beskrivning i respektive monteringsanvisning

  LPS2000E/EX

  LPS2000EIV

  LPS2000EI

  LPS2000D/Q

 • 6. Kan jag felsöka pumpen på plats?
   

  Ja, det kan du. Du behöver en apparatlåda felsökning av pump, artikelnummer 960157

  Instruktionsfilmen visar hur man elektriskt kontrollerar pumpen LPS2000Extrem.

  Elektrisk kontroll av LPS pump på plats

   

 • 7. Hur gör jag den elektriska inkopplingen av en LPS pumpstation?
   

  Elinstallation ska göras av behörig elektriker.

 • 8. Varför fattas det en säkring i min apparatlåda?
   

  Det finns en hållare för en säkring på kretskortet som hör till apparatlåda revision E.

  Syftet med säkringen är att säkerställa att strömmen begränsas till en extern strömkälla(tex värmekabel) som kopplats in permanent på kretskortet. Den här anslutningen är benämnd ”AUX” på kretskortet och har en 3-polig kontakt.

  Vi erbjuder en separat anslutningssats med säkring, 3-polig kontakt samt förskruvning som möjliggör en fast anslutning.

  Idag (2017) levereras alla apparatlådor med kretskort revision F (saknar säkringshållare).

  Med dagens apparatlådor medföljer allt som behövs för en fast anslutning på AUX-kontakten som standard.
  AUX-anslutningen kan belastas med max 2A(230VAC).

  Det är säkringen i elcentralen som begränsar den totala energiförbrukningen.

 • 9. Hur kopplar jag in termostaten i min LPS2000EIV pumpstation?
   

  I Montering och drift för LPS2000EIV finns ett kopplingsschema som beskriver hur termostaten skall kopplas in.

  http://www.kommunalteknik.se/wp-content/uploads/2013/05/960028-LPS2000EIV-Mont-Drift-Kort-F-SE-LRes-rev2.pdf

 • 10. Kan jag koppla in en extra larmlampa till min LPS pumpstation?
   

  Ja, det kan du. Den ska parallellkopplas med den ordinarie larmlampan.

 • 11. Var skall jag bäst placera min larmlampa/larmindikator?
   

  Larmanordningen skall placeras där den lätt uppmärksammas vid larm. Ej i garage och källare. Inte heller i rum där man sällan vistas.

 • 1. Behöver jag spolbrunn på min självfallsledning?
   

  Vi rekommenderar att du installerar en spolbrunn nära pumpstationen på självfallsledningen för att kunna rensa ledningen upp till huset.

 • 2. Vad är lämplig lutning på min självfallsledning
   

  Minsta fall är 1 cm per meter och ledningen skall luta ner mot pumpstationen. Om avståndet från ditt hus till pumpstationen är ca 10 meter skall lutningen ner vara 10 cm.

   

 • 3. Hur sänker jag i eller lyfter ur pumpen ur pumpstationen?
   

  Det finns ett mycket bra verktyg för att sänka pumpen i pumpstationen eller att lyfta pumpen och det är pumplyften. Det är inte bara en lyftanordning utan fungerar också som en transportör. Se instruktionsfilm hur du hanterar pumpen vid lyft.

  https://www.youtube.com/watch?v=uQLj38ycGos

   

  Vid manuell hantering av pump finns följande instruktionsfilm

  Manuell hantering av LPS pump

 • 4. Hur kan jag ta bort bygeln över utloppsröret om jag måste ta upp pumpen
   

  Skandinavisk Kommunalteknik har tagit fram ett pumpverktyg som hjälper dig att antingen ta bort bygeln över utloppsröret eller att föra över bygeln när du har hanterat pumpen. Du kan också hantera isolerlocket som ska sitta dikt an mot utloppsröret.

  LPS Pumpverktyg

 • 5. Hur skall pumpbrunnen grävas ned på bästa sätt?
   

  All information om hur man förlägger tanken finns beskrivet i monteringsanvisningen för respektive produkt. Det är viktigt att du läser igenom instruktionen innan du påbörjar arbetet. Om det är något som du inte förstår, kontaktar du oss.

  http://www.kommunalteknik.se/teknisk-support/monteringsanvisningar/

 • 6. Tips för korrekt placering av tanken?
   

  Om möjligt, placera pumpstationen lägre än huset och så nära som det är möjligt. Vi rekommenderar att placera pumpstationen på frostfritt djup.

 • 7. Mindre bra placeringar av tanken?
   

  Det är inte lämpligt att placera tanken högre än någon annan byggnad, dvs tankens överkant skall inte ligga högre än husens golv.

 • 8. Behöver tanken förankras?
   

  Ja, det kan behövas om det är högt grundvatten och beroende på återfyllningsmaterialet. Det återfyllningsmaterial som vi rekommenderar skall vara packbart. Se monteringsinstruktion.

 • 1. Hur byter jag stator i LPS-pumpen?
   

  Se instruktionsfilmen om hur du byter stator via denna länk på YouTube.

  https://www.youtube.com/watch?v=cvLjBWOIVnI