Inget förebyggande underhåll

LPS-enheten är utformad så att inget förebyggande underhåll erfodras. Vid utveckling av produkten anpassades den för att installeras på en icke-professionell fastighet. Produkten ska även kunna sitta i månader utan att användas och sedan fungera när den åter tas i bruk, utan att någon särskild åtgärd erfodras.

LPS-stationen har inga vippor eller oljor som behöver kontrolleras med jämna intervall samtidigt som pumpsumpen är självrensande.

Läs mer om hur LPS systemet fungerar över tid. Tidö Lindö har haft sitt LPS system i drift i över 22 år

Driftstörningar mycket ovanligt

Driftstörningar i ett LPS-ledningsnät är mycket ovanligt (försumbart enligt VA-forskrapporter i LPS-nät). Störningar i LPS-enheten är enligt statistiken GTMS (Genomsnittligt Tid Mellan Störning) oftast orsakade av brukaren. (Toaletten användes som ett sopnedkast) Se VA-rapport 2000:13 resp. 2004:4 En driftstörning noteras oftast av att larmindikatorn lyser/ljuder i fastigheten. Vid driftstörning kan nedanstående checklista användas vid LPS-installationer.

• Går pumpen? Om pumpen går kontinuerligt (>5 min) utan att stanna dras handsken till pumpen ur apparatlådan.

• Är det spänning fram till apparatlådan? Har en säkring eller jordfelsbrytaren löst ut?

• Går pumpen om tvångskörningsknappen hålls inne?

• Hur låter pumpen? Pumpen skall gå tyst utan ”buller”

• Om så önskas kan pumpen lyftas för att kontrollera att inget ovidkommande föremål finns i pumpsumpen.

Information om tillvägagångssätt vid driftstörning finns även i pumpstationernas ”Montering och driftsinstruktioner”
Det är av största vikt att den som kommer först ut till platsen gör en kontroll och felsökning innan utbytesenhet monteras samt dokumenterar felets beteende. Detta förfarande förenklar felsökningen vid reparation samt att ovidkommande saker (ej avsedda för avloppet) tas bort.

Rapporter som framtagits på LPS-system visar att driftstörningarna på ledningsnätet är försumbara.
Under senare år har det blivit en del störningar på tryckavloppsnät, dock ej på LPS-nät utan vid nät där annan pumpteknologi används.

Det är viktigt att redan i tidiga skeden förstå samspelet mellan rördimensioner, ledningssträckor och hjärtat i LTA-systemen, nämligen villapumpstationen.

Huvudmannen bör titta på totalkostnaden vid val av villapumpstation och inte enbart se till inköpspriset. Det är viktigt att få överblick på produktens hela livscykelkostnad.