Inget förebyggande underhåll för LPS tryckavloppssystem

LPS-systemet kräver inget förebyggande underhåll. Normalt driftsätter man systemet, med pump i pumpbrunnen. Det finns inga vippor som ska spolas eller oljor som ska bytas. Systemet är skapat för att det ska vara så enkelt som möjligt för fastighetsägaren. Skulle det uppstå någon störning går den oftast lätt och snabbt att åtgärda. Pumpen är lätt att komma åt med enkla handgrepp och det vanliga är att man använder utbytespumpar under själva reparationen.

Där LPS®-systemet installeras kan vi även svara för service av anläggningarna, antingen genom vår egen organisation eller genom att utbilda en lokal serviceorganisation.

Driftuppföljning har gjorts av oberoende organisationer och man har tagit fram ett mått på tid mellan driftstörning på en LPS®-pump och kommit fram till 12-18år, vilket ger goda drifterfarenheter. Den högre siffran förklarar man med att en bättre kontroll vid installationen reducerar ev. problem vid ingångsättning.

Statistiken har publicerats som forskningsrapporter. Rapporterna finns att beställa eller hämta på:

Länsstyrelsen i Stockholms län

  • ‪Vatten och Avlopp i länets omvandlingsområden 1997:15

Svenskt Vatten