Projektering VA-lösningar

Skandinavisk Kommunalteknik projekterar och dimensionerar VA-lösningar och är ett naturligt bollplank under projektets alla faser från långsiktig planering till genomförande och drift.

Vid projektering av tryckavloppssystem är det av största vikt att det utförs med ett “systemtänk”. Varje del i ledningsnätet ingår i systemet, från pumpstationen inne vid fastigheten till anslutningspunkten där tryckavloppet ansluter till självfall eller annan anläggning. Varje komponent som byggs in i systemet ska vara väl anpassad för att samverka i systemet. Med vår långa erfarenhet av projektering av tryckavloppsystem ser vi till att minimera underhållet, både hos fastighetsägare och för ledningsägaren.

Vi står för leverans av delar till hela systemet och byggledning, samt kan erbjuda rådgivning inom fastighets- och VA-juridik.

Kontakta oss så går vi tillsammans igenom era projekteringsbehov.