Men om det är något som händer ändå…

Med ett LPS tryckavloppssystem är det alltid nära till service.

Just nu håller vi på att se över företag som servar och reparerar LPS-pumpar samt erbjuda serviceföretag att bli LPS-certifierade. Vi kommer snarast möjligt att uppdatera listan. Behöver du råd, ta kontakt med Gunnar Hassius tel 08-544 405 81.

Här hittar du serviceföretagen>>>