Att göra en professionell VA-utredning för att kunna fatta ett bra beslut.

Innan man bestämmer sig för en metod är det lämpligt att göra en VA-utredning och ta hänsyn till vissa kritiska parametrar, som vilka speciella förutsättningar ett område har, hur många hus det rör sig om och hur långt avstånd det är mellan fastigheterna.
Skandinavisk Kommunalteknik har 40 års erfarenhet av att göra allmänna VA-utredningar och är specialister på framförallt VA-projektering för trycksatta avloppsnät.

Va-utredning